Halk Ekmek Buun

İK Politikamız

Müşterilere en iyi hizmeti sunabilmekte temel rekabet avantajı olan insan kaynaklarının gelişimini sağlayacak ve şirkete uygun adayların başvurmalarını temin edecek sistemlerin kurulup, şirket ve çalışanlar arasındaki ilişkide karşılıklı memnuniyetin en üst düzeyde olmasını sağlayacak çalışmaların yapılması.

Şirket ve çalışanlar arası karşılıklı güven ve işbirliğine dayalı bir bağ, verimliliği yüksek çalışanların oluşturduğu uyumlu bir iş ortamı, tüm çalışanlara mevcut durumlar çerçevesinde eşit ve adil davranılmasının sağlanması.

İşe alım sürecinde dil, din, ırk, cinsiyet gibi kişinin performansı ve yetenekleriyle ilgili olmayan konularda ayırım yapmadan, ahlak düzeyi yüksek, iyi yetişmiş, dinamik ve değişime açık, pozitif düşünebilen ve şirket değerlerini benimseyerek yaşatan kişilerin istihdam edilmesi.

Şirket içi terfilere ağırlık vererek, çalışanlarımızın terfileri, yaş, ırk ve cinsiyetten bağımsız olarak kendini geliştirmek konusunda yetenekli, sürekli üstün performans gösteren kişilere, ilerleme fırsatı sunulması.

Personelimizin bireysel gücünü en yüksek düzeyde etkin kılmak, çalışanlarımızın kişisel insiyatif kullanma, liderlik ve yenilikçilik gibi özelliklerinin teşvik edilmesi, yeteneklerini, güçlerini ve yaratıcılıklarını şirket hedefleri yönünde kullanabilmeleri, ekip çalışmasının şirket genelinde ve tüm departmanlarda teşvik edilmesi.

Çalışanların, şirket kültürünü sahiplenme duygusunu pekiştirecek, moral ve motivasyonunu arttıracak sosyal ve kültürel aktivitelerin düzenlenmesi, yasaklamalar yerine düzenleyici ve disipline edici önlemlerin alınması.

Personelin insan kaynakları ya da şirket geneliyle ilgili şikayet ve dileklerinin dinlenmesi, mevcut ve olası sorunların belirlenmesi, sorunların çözümlenmesinin sağlanması.

Şirket kültürümüzü, dürüstlük, bireye saygı, koşullar ne olursa olsun doğru olanı yapmak ve yaptığımız işte en iyi olmak ilkeleri üzerine inşa edilmesi.

İnsan kaynakları sistemimiz bu çerçevede kurulmuş olup, her zaman için ana faktör “İNSAN” olmuştur. İnsan kaynakları sistemi, firmamız amaç, hedef ve görev tanımlarına uygun olarak yapılandırılmıştır.

Site Haritası

©2016 Toroslar Unlu. Her hakkı saklıdır.